Søfartsskolelivet

 

Nyborg Søfartsskole er en kostskole med liv og sjæl, og der er fart på. En aktiv hverdag med undervisning, daglige pligter, aftenprogrammer, sport og godt samvær.

 

Dagstruktur:

Kl. 07.00       Mønstring og morgenmad
Kl. 07.30 Rengøring af ansvarsområder
Kl. 08.30 Undervisning
Kl. 12.30 Frokost
Kl. 13.30 Eftermiddagsundervisning
Kl. 16.00 Undervisningen slutter
Kl. 18.00 Aftensmad og opvask
Kl. 19.30 Aftenprogram
Kl. 21.00 Aftenkaffe
Kl. 23.00 Ro på skolen


Der er mødepligt til alle programpunkter. Der er hjemrejse hver 2. weekend.
Det er således en hverdag med knald på. Eleverne kommer op i gear, de opdager, at gennem en meningsfyldt og travl hverdag bliver de endnu dygtigere, både humøret og det gode kammeratskab stiger.

 

Elevgruppen:

Elevgruppen er blandet. Aldersmæssigt spreder den sig fra 17 til 50+
Elevernes baggrund er dermed også meget forskellig. Målet er ens for dem alle: De har besluttet sig for at tage en søfartsuddannelse og ser en fremtid for sig som sømand.

Vi optager også elever, som har brug for ekstra støtte til at gennemføre uddannelsen. Det kan være socialt eller fagligt.

 

Ingen rusmidler – fuld koncentration

Handelsflådens holdning til alle rusmidler er helt klar. Totalt forbud og det samme gælder oftest også alkohol. Det er også et spørgsmål om sikkerhed.
.
På skolen er alle former for rusmidler også bandlyst. Skolens holdning og praksis vedr. dette bliver eleverne bekendt med på informationsmødet. Der er blandt eleverne god respekt om skolens regler og rutiner. Det skyldes, at reglerne har tydelig baggrund i en nødvendighed i forhold til sikkerheden og arbejdsmiljøet til søs.

#seamandkkostskolelivet

Modtag vores nyhedsbrev